1 Mei 2013 Meiboom planting in Duffel

Tijdens de Meiboom planting in Duffel werd onder de deelnemers een strijd gevoerd voor de titel Meijonker en Meijonkvrouw. Sigrid heeft dit jaar de titel van Meijonkvrouw weten te bemachtigen.