Sinterklaas bij Rozemarijntje

De goede Sint heeft ook in 2013 de volksdansgroep Rozemarijntje verblijd met zijn bezoek.